Loading...
Ankasim
Ankasim

Vizyon:
Tüm üretimlerimizi mevzuat ve yönetmeliklere uygun sistematik bir şekilde gerçekleştirip sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri ile destekleyerek, endüstriye yön vermeye devam etmektir.

Misyon:
Ürün ve hizmet kalitemizi; güvenli, teknolojik, ekonomik, uygun koşullarda ve modern yöntemlerle müşterilerimizle buluşturarak iş dünyasına değer katmaktır.